Shri Shiva Aarti

Posted by Admin on May 25, 2012  • 

Download MP3 Listen More Bajrangbali Bhajan

 

Lyrics Shri Shiva Aarti

Jai shiv onkara, brabhu jai shiv onkara, Brahma ,Vishnu, sadashiv ,ardhangi dhara, Om jai shiv onkara, Om jai shiv onkara.

Ekanan, chaturanan,panchanan raje, Hansasan ,garudasan ,vrishvahan saje, Om jai shiv onkara, Om jai shiv onkara.

Do bhuj, charu chaturbhuj ,dasbhuj ati sohe Tinon roop nirakhate, tribhuvan janmohe, Om jai shiv onkara, Om jai shiv onkara.

Akshyamala banamala mundmala dhari Chandan mrigmad sohai ,bhale shubhkari, Om jai shiv onkara, Om jai shiv onkara.

Shvetamber pitamber bagambar ange Brahmadik sankadik pretadik sange, Om jai shiv onkara, Om jai shiv onkara.

Karmadhye kamandalu chkra trishul dhari Sukhkari dukhhari jagpalankari, Om jai shiv onkara, Om jai shiv onkara.

Brahma Vishnu sadashiv janat aviveka Pranavakshar men shobhit ye tinon eka Om jai shiv onkara, Om jai shiv onkara.

Trigun shiv ji ki aarti jo koi nar gave Kahat shivanand swami man vanchhit phal pave, Om jai shiv onkara, Om jai shiv onkara.