Email Us

contact@veerbajrangbali.com

Jai bhairav deva ,prabhu jai bhairav deva,
Jai kaali aur gaura devi karat hain seva.

Jai bhairav deva

Tumhi aap uddharak ,dukh sindu taarak,
Bhakton ke sukh kaarak,Deepak vasu dharak.

Jai bhairav deva

Vaahan swan viraajat ,kar trishul dhaari,
Mahima amit tumhari ,jai jai bhayhaari.

Jai bhairav deva

Tum bin deva poojan ,saphal nahi hove,
Catuvertika Deepak ,dershak dukh khove.

Jai bhairav deva

Tail chatik dadhi misrit , bhasabali teri,
Kripa kijiye bhairav ,kariye nahi deri.

Jai bhairav deva

Paav gungroo baajat ,damroo dumkaavet,
Batuknaath ban baalak ,tan- man hersavet.

Jai bhairav deva

Batuknaath ki aarti ,jo koi jan gaave,
Kahe dhardiker ,manvaanchit phal paave.

Jai bhairav deva