Email Us

contact@veerbajrangbali.com

Arti Shri Ganpati Ji Ki

Shri ganpati bhaj prakat parvati, ank virajat avinasi,

Brahma Vishnu shivadi sakal sur, karat aarti ullasi.

Trisul dhar ko bhagya manike, sab juri aaye kailasi,

Karat dhyaan, gandharv gaan-rat, pushpan ki ho versha si.

Dhani bhvaani vrat saadhi lahayo jin, putra param golo kaasi,

Achal anaadi akhand paratper, bhakt hetu bhav perkaasi.

Vidya budhi nidhan gunaker, vidhnavinaasan dukh naami,

Tusti pusti subh laabh laxmi sang, ridhi sidhi si hai daasi.

Sab kaaraj jag hote sidh subh, dwadus naam kahe chaasi,

Kamdhenu cintamani surtaru, char padarath detaasi.

Gajanan subh sadan radan, ek sudhi dhudhi pur pooja si,

Char bhuja modak kertal saji, ankush dhaarat fharsa si.

Byaal sutra tryanetra bhaal sashi, uder vaahan sukhraasi,

Jinke sumiran sevan karte, toot jaat jam ki fansi.

Krishna paal dhari dhyaan niranter, mann lagay jo koi gaasi,

Door karain bhav ki badha prabhu, mukti janam nij pad paasi.