Email Us

contact@veerbajrangbali.com

Aarti Shri Gopal Ji Ki

Jai gopal hare, prabhu jai gopal hare,
Durbal dukhi jano ke sankat sada hare.

Krit mukut, kati kinkin, pag nupur saaje,
Charu chibuk bivamvar, ker murli raaje.

Vaksh sthal ban mala, kausthubh madi dhaari,
Vrida vipin bihari, nij jan sukh kaari.

Alkavali ati sunder, bhaal tilak sohe,
Kundal dwee makarakrit, sur muni mann mohe.

Yadu nandan jag vandan, komal shyamange,
Varij vadan sushobhit, nirjit madmaange.

Sresth suhrid servswer, serve sristi swami,
Sat path param pradarsak, eesh garud gaami.

Sukh sagar gun aagar, natnaagar bhagavan,
Rasik jan hrdyawsver, brij pati viswatamann.

Poorna purush purusotam, aanand ghan rashi,
Narayan nit nootan, avyva avinashi.

Krishna naam gun kirtan, jo jan nitya kare,
Ati apaar bhav sagar, sahjahi paar tarai.