Email Us

contact@veerbajrangbali.com

Om jai shri shyam hare ,prabhu jai shri shyam hare,
Nij bhaktan ke tumne ,pooran kam kare.

Om jai shri shyam hare

Gal pushpin ki mala ,sir per mukut dhare,
Peet basan pitamber ,kundal kard pade.

Om jai shri shyam hare

Ratana singhasan raajat ,sevak bhakt khade,
Khvat dooph agni per ,Deepak jyoti jare.

Om jai shri shyam hare

Moodak kheer coorama ,suverd thaal bhare,
Sevek bhoog lagaavet ,sir per canver dure.

Om jai shri shyam hare

Zanz ,nagaara aur ghadiyavel ,shankh mridang gure,
Bhakt aarti gaave ,jai jaikar kerin.

Om jai shri shyam hare

Jo dhyave phal pave ,sab dukh se ubre,
Sevak jab nij mukh se ,shri shyam shyam uchare.

Om jai shri shyam hare

Shri shyam bihari ji ki aarti ,jo koi nar gaave,
Gaaval daas manohar ,manvaanchit phal paave.

Om jai shri shyam hare