Email Us

contact@veerbajrangbali.com

Lyrics Aarti Shri Ram Chandra Ji Ki

Shri Ram Chandra kripalu bhaju man, Haran bhavbhaya darunam.
Navakanj lochan kanj mukhker,Kanjjapad kanjjarunam.

Shri Ram Chandra …

Kandarp aganit amit chhavi, Nav neel niraj sundaram.
Patpit manhum tarit ruchi suchi, Naumi janak sutaveram.

Shri Ram Chandra …

Bhaju deen bandhu dinesh, Danav daitya vansh nikandanam.
Raghunanad anandkand, Kaushal chand dashrath nanandanam.

Shri Ram Chandra …

Sir mukut kundal tilak charu, Udaar ang vibhusanam.
Aajanubhuj sar chapdhar, Sangram jit khardooshnam.

Shri Ram Chandra …

Iti vadati tulsidas shangkar, Shesh muni manrajjanam.
Mam hridyakanjj niwas, Kuru kamadikhladal ganjjanam.

Shri Ram Chandra …

Manu jahi racahi milihi, So baru sahaj sunder sanvaro.
aruna nidhan sujjan, Silu saneh janat ravero.

Shri Ram Chandra …

Ahi bhati gauri asish suni, Siya sahit hiya harshit ali.
Tulsi bhavanihi pooji puni-puni, Mudit man mandir chali.

Shri Ram Chandra …