Email Us

contact@veerbajrangbali.com

Aarti Shri Sarasvati Ji Ki

Jai sarasvati mata, mayia jai sarasvati mata,
Sadgun vaibhav shalini ,tribhuvan vikhyata.

Jai sarasvati mata, mayia jai sarasvati mata.

Chandra vadani padmasini,duti mangalkari,
Sohe subh hans savari , atul tej dhari.

Jai sarasvati mata, mayia jai sarasvati mata.

Bayin ker mein veera, daien ker mala,
Sish mukut madi sohe ,gal motiyan mala.

Jai sarasvati mata, mayia jai sarasvati mata.

Devi saran jo aaye ,unka udhhar kiya,
Pathi manthara daasi , ravan sanhar kiya.

Jai sarasvati mata, mayia jai sarasvati mata.

Vidya gyan pradayni gyan prakash bharo,
Moh, agyan, aur timir ka, jag se nash karo.

Jai sarasvati mata, mayia jai sarasvati mata.v
Doop deep phal meva, maa sweekar karo,
Gyan chachu de mata, jag nistar karo.

Jai sarasvati mata, mayia jai sarasvati mata.

Maa sarasvati ki aarti, jo koi jan gave,
Hitkari sukhkari, gyan bhakti pave.

Jai sarasvati mata, mayia jai sarasvati mata.