Email Us

contact@veerbajrangbali.com

Aarti

Ram Chalisa

Shri Ram Chandra kripalu bhaju man, Haran bhavbhaya darunam. Navakanj lochan kanj mukhker,Kanjjapad ...

vishnu

Om jai jagdish hare ,swami jai jagdish hare; bhkat janan ke sankat ,chad me ...

Hanuman Chalisa

Nishchay Prema Prateet-tay, Vinay Karain Sanmaan, Tayhi-Kay Karaja Sakala Shubha, Sidhi Karain Hanuman

<...

Shri Hanuman Chalisa Sri Guru charana saroja raja, Nija mana mukura sudhaar Varanou Raghuvara vimala ...

Hanuman Chalisa

Baala samai ravi bhaksha liyo, Taba teenahu loka bhayo andhiyaaro Taahi so traasa bhayo ...