Email Us

contact@veerbajrangbali.com

Power-full-mantra

Shiva Chalisa

Om Namah Shivay is the most power mantra by chanting it One can make God ...

Kalp karo punya atma prem sudha Shiv naam Hit karak sanjivani Shiv chintan aviraam Patit ...

Shri Shiv Aarti Jai shiv onkara, brabhu jai shiv onkara, Brahma ,Vishnu, sadashiv ,ardhangi dhara, ...