Email Us

contact@veerbajrangbali.com

Sri Hari

Sri Hari Chalisa

veerbajrangbali krishna gopal

Jai gopal hare, prabhu jai gopal hare, Durbal dukhi jano ke sankat sada hare.

Jai laxmiramna, shri jai laxmiramna. Satyanarayan swami, janpatak harana.

Om jai lakshmi ...

vishnu

Om jai jagdish hare ,swami jai jagdish hare; bhkat janan ke sankat ,chad me ...