Email Us

contact@veerbajrangbali.com

Shri Ganesh Ji Ki Aarti

Jai ganesh, jai ganesh, jai ganesh deva; mata jaki parvati pita mahadeva.

Ek dant dayavant ,char bhujadhari; mathe sindoor sohe ,moosh ki savari.

Paan chadhe, phool chadhe, aur chadhe meva; ladoovan ka bhog lage,sant kare seva.

Andhan ko aakh det ,kodhin ko kaya; bajhan ko putr det nirdhan ko maya.

Sur shaym saran aaye safal kij seva; mata jaki parvati pita mahadeva.

Deenan ki laaj rakho,sambhu sut vari; kamana ko purdn karo jag balihari.

Jai ganesh, jai ganesh, jai ganesh deva ;mata jaki parvati pita mahadeva.