Email Us

contact@veerbajrangbali.com

Shri Hanuman Bajrang Baan

Nishchay Prema Prateet-tay, Vinay Karain Sanmaan, Tayhi-Kay Karaja Sakala Shubha, Sidhi Karain Hanuman

Jai Hanumanta Santa Hitakaari, Suna Liijay Prabhu Araja hamari Jana kay kaaja vilambana keejay, Aatura dawrii maha Sukha deejay

Jaisay kooda sindhu mahi paara, Sursa badana paithii Vistaara Aagay jaiyii Lankinii Rokaa, Maarayhu laata gaii sura Loka

Jaayay Vibhishan ko sukha deenha, Sita Nirakhi parama pada Leenhaa Baag ujaari Sindhu Mahana Borah, Ati Aatura Jama Kaatara tora

Akshaya Kumara mara sanhaara, Loama lapaita Lanka-ko Jaarah Laaha samaan lanka jaari-gai, Jai Jai Dhwani surpur naba Bhai

Aba vilambha kayhi Kaaran Swami, Kripaa Karahhu ura Antaraymii Jai Jai Lakshmana Praana kay daataa, Aatura hai dukha Karhu Nipaataa

Jai Jai Hanumanta Jayati bala saagar, Sura Samooha samratha Bhata Naagar Om Hanu Hanu Hanu Hanumanta Hateelay, Bhairayhhi Maaru Bajrah-Ki Keelay

Om Hrim Hrim Hrim Hanumana Kapisha, Om Hun Hun Hun Hanu Arii Ura Sheesha Jai Anjani Kumara Balawanta, Shankara Suwana Beera Hanumanta

Badana Karaala kaala kula ghaalaka, Rama sahay sadaa prati Paalak Bhoota prayta pishacha nischaara, Agni Baitala kaal maari mar

Inhain maaru tohi shapatha Ram ki, Raakhu natha Maarayad Naama ki Satya hahu Hari Shapatha paiikay, Rama doota dharu maaru Dhaiikay

Jai jai Jai Hanumanta Agadha, Dukha Pavata Jaana Kayhi apraadha Pooja jaapa tapa naima achaara, Nahina Jaanat Kacchu-das tumhaaraa

Baan upawaan maaga-girigraha manhi, Tumharay Bala hoo Darpata Nahin Janaka Suta Hari Das Kahawoh, Taaki shapatha Vilamba na laawoh

Jai Jai Jaya Dhuni Hota Akaasha, Sumirata Hota Dusah Dukha Nasha Charana pakar jori mana-oan, Yahi awsara aba kayhi gohra-oan

Uthu Uthu Chalu Tohi Rama Duhai, Paayain paroan kara jori manaayaii Om Cham Cham Cham Cham Chapal Chalantaa, Om Hanu Hanu Hanu Hanumantaa Om Ham Ham Hanka Day-tah Kapi Chanchal, Om San San Sahami Paraanay khal Dala

Apnaay jaana ko turata ubaaro, Sumirata hoya ananda hamaaroh Yaha Bajaranga Baan Jayhi Maaray, Taahi Kaho phir kahana ubaaray

Paatha karay Bajranga Baana ki, Hanumanata Raksha Karayne Praana ki Yaha Bajranga Baana Jo Jaapay, Taataay Bhoota Pray-tah Saba Kaampay Dhoopa-day aru Japayne Hamaayshaa, Takay tana Nahina Rahay Kalesha

Prema Pratitee Kapi Bhajaay, Sadaa Dhari Ura Dhyaana,
Tayhee Kay Karaja Sakala Shubha, Sidhi Karayne Hanuman.