Email Us

contact@veerbajrangbali.com

Shri Laxmi Ji Ki Aarti

Om jai laxmi mata , maiya jai laxmi mata,
Tumko nisdin sevat ,hari Vishnu vidhata.

Om jai laxmi mata, Om jai laxmi mata.

Uma ,rama, brhamani ,tum hi jag mata,
Surya chandrma dhyavat ,narad rishi gata.

Om jai laxmi mata, Om jai laxmi mata.

Durga roop niranjani , sukh sampati data,
Jo koi tumko dhyavat , ridhi sidhi dhan paata.

Om jai laxmi mata, Om jai laxmi mata.

Tum pataal nivasini , tum hi subh data,
Karma prabhav prakashini ,bhavnidhi ki trata.

Om jai laxmi mata, Om jai laxmi mata.

Jis ghar main tum rahti , sab sadgun aata,
Sab sabhav ho jata , mann nahi ghabrata
. Om jai laxmi mata, Om jai laxmi mata.

Tum bin ygya n hote , vashtra n koi pata,
Khaan paan ka vaibhv ,sab tuse aata.

Om jai laxmi mata, Om jai laxmi mata.
Subh gun mandir sunder ,chirodhadhi jaata,
Ratna chturdus tum bin ,koi nahi paata.

Om jai laxmi mata, Om jai laxmi mata.

Mahalaxmi ji ki aarti ,jo koi jan gaata,
Ur aanand samata, paap uter gaata.

Om jai laxmi mata, Om jai laxmi mata.