Email Us

contact@veerbajrangbali.com

Aarti Shri Parvati Ji Ki

Jai parvati mata, jai parvati mata,
Bhram sanatan devi, subh phal ki data.

Om jai parvati mata, Om jai parvati mata.

Arikulpadama nivasini ,jai sevak trata,
Jag jivan jagdamba,harihar gun gaata.

Om jai parvati mata, Om jai parvati mata.

Singh ko vahan saje ,kundal hai saatha,
Dev vadhu jahan gaavat,nritya karat taatha.

Om jai parvati mata, Om jai parvati mata.

Satyug seel susunder,naam sati kehlata,
Hemanchal ghar janmi, sakhiyan sang raata.

Om jai parvati mata, Om jai parvati mata.

Sumbh nisumbh vidare, hemanchal syaata,
Sahas bugha tanu derike, cakra liyo haatha.

Om jai parvati mata, Om jai parvati mata.

Shristi roop tuhi janani, shivsang rang raata,
Nandi bhringi been lahi ,sara madmata.

Om jai parvati mata, Om jai parvati mata.

Deven araj karat hum, cit ko lata,
Gavat de de taali ,man main rang raata.

Om jai parvati mata, Om jai parvati mata.

Shri pratap aarti maiya ki, jo koi gaata,
Sada sukhi nit rahta, sukh sampati paata.

Om jai parvati mata, Om jai parvati mata.