Email Us

contact@veerbajrangbali.com

Shri Vishnu Ji Ki Aarti

Om jai jagdish hare ,swami jai jagdish hare; bhkat janan ke sankat ,chad me door karain.

Jo dhave fhal pawe,dukh veense mann ka;sukh sampati ghar aave, kast mite tan ka.

Maat-pita tum mere,saran gahoon main kiski; tum bin aur na dooja ,aas karoon jiski.

Tum pooran parmatama, tum anteryami; parbhram permesver, tum sabke swami.

Tum karoona ke sagar, tum palan karta; main moorkh khal kami, kripa karo bharta.

Tum ho ek agochar , sabke pranpati; kis vidhi milu dayamai, tumko main kumti.

Deenbandhu dukhharta, tum rakhshakh mere; karoona husat udaio, dwar pada tere.

Visaye vicar mitao, paap haro deva; shardha bhakti badaio, santan ki seva.

Shri jagdish ji ki aarti, jo koi ner gave; kahat sivanand swami, sukh sampati pave.